วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

จุดประสงค์การเรียนรู้ Excel

จุุดประสงค์การเรียนรู้
1.             มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล
2.             สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลได้
3.             สามารถบอกส่วนประกอบในส่วนหน้าจอการทำงานของโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลได้ถูกต้อง
4.             สามารถออกจากการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น