วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

งานอาชีพช่างยนต์


Automechanics


คุณลักษณะงานอาชีพ


      ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนประกอบ
ว่าทำงานอย่างไร และเทคนิคการตรวจสอบข้อขัดข้อง
       ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในอุตสาหกรรมยานยนต์ ผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวได้
ถ้าต้องการศึกษาต่อก็สามารถศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล หรือเอกชนได้ปีที่ 1
ช่างเครื่องมือยนต์และจักรยานยนต์ ช่างบำรุงรักษารถยนต์


     ผู้ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2538  สาขาวิชาช่างยนต์ ชั้นปีที่ 1
จะความสามารถในการศึกษา1. บริการเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ โดยใช้เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือพิเศษ ตรวจสอบ
ปรับแต่งและซ่อมตามคู่มือซ่อม (Workshop Manual)

2. บำรุงรักษารถยนต์ โดยใช้เครื่องมือทั่วไป และมือวัดแบบง่าย ๆ ปรนนิบัติและซ่อมบำรุงตาม
คู่มือผุ้ใช้รถยนต์ (Owner's Manual)ปีที่ 2
ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้าและปรับอากาศรถยนต์
    ผู้ที่ผ่านการศึกษหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 สาขาวิชาช่างยนต์ ชั้นปีที่ 2
จะมีความสามารถในการ

1. บริการเครื่องยนต์  โยใช้เครื่องมือทั่ไปและเครื่องมือพิเศษ ปรับแต่ง ซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
และดีเซลตามคู่มือซ่อม (Workshop Manual)

2. บริการระบบไฟฟ้า และปรรับอากาศรถยนต์ โดยใช้เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือพิเศษตรวจซ่อม
ปรับแต่ง ติดตั้ง และบำรุงรักษา ตามคู่มือซ่อม (Workshop Manual)ปีที่ 3 
ช่างระบบส่งกำลังและเครื่องล่างรถยนต์
      ผู้ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 สาขาวิชาช่างยนต์ ชั้นปีที่3
จะมีความสามารถในการ บริการระบบส่งกำลังและครื่องล่างรถยนต์ โดยใช้เครื่องมือทั่วไป และ
เครื่องมือพิเศษ ตรวจสอบปรับแต่งและบำรุงรักษาตามคู่มือซ่อม (Workshop Manual)นิยามอาชีพ
          ผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิคเครื่องยนต์-ช่างประกอบเครื่องกล-Machinery-Technician-
Machine-Assemblers 
ได้แก่ ผู้ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์ และอุปกรณ์เครื่องกล
รวมถึงการประกอบชิ้นส่วน และ
เครื่องประกอบต่างๆ การตั้ง และติดตั้ง หรืออำนวยการตั้ง และ
ติดตั้งเครื่องยนต์ และอุปกรณ์เครื่องยนต์อื่นๆ 
ซึ่งโดยปกติเป็นเครื่องยานยนต์ รถจักรยานยนต์
และรถจักรยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถสินค้า รถบรรทุก

ตัวอย่างเกี่ยวกับช่างยนต์


ลักษณะของงานที่ทำ
          ปฏิบัติงานในลักษณะผู้ควบคุมงานโดยทำงานภายใต้การแนะนำ และควบคุมของวิศวกร
เครื่องกลรถยนต์
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ตรวจสอบ และวิเคราะห์
ระบบเครื่องยนต์เล็ก/ใหญ่ ระบบไฟฟ้า 
ในยานยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบช่วงล่างรถยนต์ ระบบ
การทำงานเครื่องมือ เครื่องจักรที่ ควบคุมด้วยนิวเมติกส์ 
และไฮดรอลิกส์
(นอกจากนี้มีงานพิเศษเฉพาะอย่าง เช่น ระบบเครื่องยนต์เรือ ระบบเครื่องยนต์ และ
เครื่องกลการเกษตร และระบบเครื่องจักรกลไอน้ำ) 
-ควบคุมการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ระบบจุดระเบิด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ไดนาโม) กระปุกเฟือง
 พวงมาลัย
กระปุกเกียร์ และห้ามล้อ
-ควบคุมการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ระบบจุดระเบิด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ไดนาโม) กระปุกเฟือง
พวงมาลัย กระปุกเกียร์ และห้ามล้อ
-ตรวจสอบระบบที่ติดตั้ง รวมทั้งระบบส่งถ่ายกำลัง ตรวจสอบข้อต่อต่างๆ
-ตรวจสอบเครื่องยนต์ และปรับเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
-อาจให้บริการ และซ่อมเครื่องยนต์ และอุปกรณ์เพื่อให้คงอยู่ในสภาพที่ทำงานได้ดี

ช่างเทคนิคเครื่องยนต์-ช่างประกอบเครื่องกล

Machinery-Technician-Machine-Assemblers


1 ความคิดเห็น: