วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การทำแผ่นพับ


แผ่นพับ (Folder) สื่อโฆษณาประเภทนี้จัดว่าเป็นสิ่งพิมพ์ประเภทไดเรกต์เมล์ (Direct Mail)ที่ผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภค ทั้งวิธีการส่งทางไปรษณีย์และแจกตามสถานที่ต่างๆ ลักษณะเด่นของแผ่นพับคือ มีขนาดเล็ก หยิบง่าย ให้ข้อมูลรายละเอียดได้มากพอสมควร ผู้ดูสามารถเลือกเวลาดูได้ ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำ เป็นสื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มรับรู้ถึงสาเหตุ ผลดีผลเสียของสื่อที่ต้องการประชาสมพันธ์ ให้เข้าใจและปฏิบัติตามนั้นเอง แต่สื่อประเภทนี้ก็มีข้อเสียเหมือนกัน ไม่มีความคงทนอาจจะฉีกได้ง่าย และยังมีเนื้อหาที่จำกัดและขาดรายละเอียดเมื่อเทียบกับสื่ออื่นๆๆ
แผ่นพับมีลักษณะเด่นคือ สามารถพับได้หลายแบบ การพับแบบต่างๆ จะทำให้ภาพลักษณ์ของสื่อเปลี่ยนไป แผ่นพับเมื่อพับแล้วจะมีหลายหน้าอย่างน้อย 4 หน้า และสามารถพับได้ถึง 80 หน้า แต่ส่วนใหญ่แล้วนิยมพับอย่างมาก 16 หน้า เนื่องจากจำนวนหน้าเกิดจากการแบ่งกระดาษด้วยการพับ ดังนั้นจึงไม่นิยมใส่เลขหน้า ในการออกแบบกราฟิกต้องพิจารณาถึงขนาดของข้อมูลอย่างชัดเจน
การทำ สร้างหน้าเอกสารเปล่า ๆ 2 หน้า
........ > ตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นแนวนอน
ริบบอน  เค้าโครงหน้ากระดาษ
เค้าโครงหน้ากระดาษ  >>> ตั้งค่าหน้ากระดาษ >>> ขยายคำสั่ง  ไป
ตั้งค่าหน้ากระดาษ ป้ายระยะขอบ หัวเรื่อง การวางแนว  เลือกเป็นแนวนอน
ส่วนการตั้งระยะขอบ บน กับ ล่าง ไม่มีความสำคัญมากนัก เราจะเน้นที่ซ้าย กับ ขวา โดย ซ้ายกับขวานี่สำคัญมาก จะลงตัวหรือไม่ก็อยู่ที่ตรงนี้แหละโดยในที่นี้ตั้งไว้ 0.5 นิ้ว แล้วก็ O.K

> การตั้งค่าหน้ากระดาษเราสามารถเลือกเป็น เซนติเมตร หรือว่าเป็นนิ้วก็ได้
โดยไปที่ แถบเครื่องมือด่วน >> คำสั่งเพิ่มเติม  
ตัวเลือกของ Word >> ขั้นสูง  หัวข้อ การแสดง แสดงการวัดในหน่วยของ  เราสามารถเปลี่ยนเป็นนิ้วหรือเซนติเมตรได้
เมื่อกระดาษที่กำหนดเป็นแนวนอนแล้วไปที่
เค้าโครงหน้ากระดาษ  >> ตั้งค่าหน้ากระดาษ >> คอลัมน์  >> คอลัมน์เพิ่มเติม
..
เลือก 3 คอลัมน์
ในส่วนที่ตั้ง ซ้าย ขวา ให้เป็น 0.5 นิ้ว และมาตั้ง ตรงระยะห่าง 1 นิ้ว นี่ก็เพราะว่ามันเป็นสัดส่วนของงาน
จะตั้งค่านอกจากนี้ก็ได้ แต่ว่าให้อยู่ตามเกณฑ์ *** ระยะห่าง จะกว้างเป็น สองเท่าของขอบ ***
ตัวอย่างเช่น เราตั้งขอบ ซ้ายขวา ไว้ 0.25 นิ้ว ระยะห่าง ก็จะเท่ากับ 0.5 นิ้ว
> ในเรื่องของการลงเนื้อหาของแผ่นพับนั้น
หน้าแรกของแผ่นพับนั้นจะต้องไปเริ่มพิมพ์ที่ คอลัมน์ที่ 3 (หมายเลข 1) ของ แผ่นแรก แล้วก็ใส่เนื้อหาลงไปเรื่อย ๆ จนหมดแผ่นที่สอง พอหมดแผ่นที่สองแล้วให้มาเริ่มพิมพ์ที่แผ่นแรกต่อเลยโดยเริ่มจากคอลัมน์แรก แล้วก็ต่อไปจนถึงคอลัมน์ ที่ 2 คอลัมน์ที่สองของแผ่นแรกนั้นจะเป็นด้านหลังสุดของแผ่นพับ ถ้าใครทำถูก เนื้อหาในส่วนแรกกับส่วนสุดท้ายจะมาอยู่ใกล้กัน ในที่นี้ก็คือ คอลัมน์ 2 (หมายเลข 6) กับ 3 (หมายเลข 1) ดูตามรูปข้างล่างไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น